Importance-Driven Rendering na GPU

Projekt: http://sourceforge.net/projects/idrgpu
Soubory ke stažení: http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=209013
Subversion: http://idrgpu.svn.sourceforge.net/viewvc/idrgpu/

Řešitelé:

Dušek Martin
dusekm1[at]fel·cvut·cz
Timko Milan
timkom1[at]fel·cvut·cz

Dokumenty a zprávy

Dokument Datum PDF
1. Deliverable 31.10.2007 1.pdf

Zadání

Implementujte renderování řízené důležitostí objektů pro 3D modely v hraniční reprezentaci (3D mřížky). Renderování řízené důležitostí objektů je používáno převážně při zobrazování volumetrických dat [1]. S použitím (polo)průhlednosti umožňuje vidět důležité objekty i přesto, že se nacházejí dále od kamery za jinými méně důležitými objekty.

Důležitost je přiřazena každé 3D mřížce jako parametr jehož hodnota se pohybuje mezi 0 a 1, kde 1 znamená max. důležitost.

Pro implementaci renderování řízeného důležitostí je, mimo jiné, nutné implementovat renderování poloprůhledných objektů na GPU [2]. To je možné s pomocí tzv. depth peelingu [3]. Správná funkčnost je však zaručena jen na GPU podporujících hardwarové generování stínových map (shadow maps). Takovými GPU jsou GeForce 3 a vyšší společnosti NVIDIA.

Literatura:
[1] I. Viola, A. Kanitsar, and M. E. Groller. Importance-driven volume rendering. In VIS ’04: Proceedings of the conference on Visualization ’04, pages 139–146, Washington, DC, USA, 2004. IEEE Computer Society.
[2] C. Everitt. Interactive Order-Independent Transparency. Technical report, NVIDIA Corporation, May 2001. Available at: http://developer.nvidia.com/object/Interactive_Order_Transparency.html
[3] M. Nienhaus and J. Dollner. Blueprints: illustrating architecture and technical parts using hardware-accelerated non-photorealistic rendering. In GI ’04: Proceedings of the 2004 conference on Graphics interface, pages 49–56, Waterloo, ON, Canada, 2004. Canadian Human-Computer Communications Society.

idr1.gif, 43 kB